Møde om hegning og naturpleje Tversteds Grønne Front

Hej Alle der har været afholdt møde i Tvesteds Grønne Front.

Referat og øvrigt materiale kan findes her.