Referat fra Generalforsamling 2023

Kære medlemmer 

Så er referatett fra årets generalforsamling uploaded her på hjemmesiden. Dette kan findes her.